Xây dựng framework trong 5 ngày
1 min read

Xây dựng framework trong 5 ngày

Mới nghe tưởng là task impossible, nhưng cuối cùng cũng làm xong.

Progress:
+ 1 ngày để suy nghĩ ra một kiến trúc plugin để đảm bảo có thể hot deploy những feature module mới khi ứng dụng đang chạy
+ 1 ngày để build cái framework dựa trên kiến trúc này.
+ 1 ngày để cân nhắc và đưa ra được kết luận: nhu cầu hot deploy là không có thật trong ngữ cảnh của ứng dụng
+ 1 ngày để xây lại kiến trúc.
+ 1 ngày để documentation.

Nếu lật ngược lại:
+ 1 ngày để suy nghĩ ra một kiến trúc plugin để đảm bảo có thể hot deploy những feature module mới khi ứng dụng đang chạy
+ 1 ngày để cân nhắc và đưa ra được kết luận: nhu cầu hot deploy là không có thật trong ngữ cảnh của ứng dụng
+ 1 ngày để xây kiến trúc.
+ 1 ngày để documentation.

thì đã giảm được 1/5 công sức.
Nhảm! Càng lúc càng ngấm thuốc. Vậy mới biết câu hỏi WHY quan trọng như thế nào.