Triết lý Ubuntu
2 min read

Triết lý Ubuntu

Ubuntu là một bản phân phối của hệ điều hành Linux (mã nguồn mở) và đang được nhiều người sử dụng khá phổ biến. Sau khi tìm hiểu, tôi cảm thấy khá thích thú với ý nghĩa của cái tên này

http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(philosophy)

Ubuntu: có nguồn gốc từ tiếng Bantu (Nam Phi). là một triết lý nhân văn thể hiện lòng trung thành và mối quan hệ giữa con người với con người.
Nghĩa khái lược của Ubuntu: nhân loại hướng về nhau.
Một cách dịch khác của Ubuntu: Lòng tin vào việc chia sẻ sẽ kết nối nhân loại

A person with Ubuntu is open and available to others, affirming of others, does not feel threatened that others are able and good, for he or she has a proper self-assurance that comes from knowing that he or she belongs in a greater whole and is diminished when others are humiliated or diminished, when others are tortured or oppressed

Một người với tinh thần Ubuntu là một người được xác nhận là mở và luôn sẵn sàng cung cấp giá trị hữu ích trong cộng đồng. Anh ta không bao giờ cảm thấy bị đe dọa bởi những gì người khác có thể làm được và có thế mạnh. Anh có lòng tin sâu sắc rằng mình thuộc về một tập thể to lớn hơn và bản thân anh sẽ bị ảnh hưởng xấu khi có một ai đó bị tổn hại.
(Đoạn trên mình chỉ dịch thoáng để mọi người có thể nắm được tinh thần cốt lõi. Có một số chỗ không sát nghĩa. Ví dụ:
available to others => luôn sẵn sàng cung cấp giá trị hữu ích trong cộng đồng.
when others are humiliated or diminished, when others are tortured or oppressed => khi có một ai đó bị tổn hại)

Triết lý Ubuntu đã trở thành một trong những nguyên tắc kim chỉ nam trong việc hình thành nền cộng hòa Nam Phi và có liên đới đến ý tưởng về giấc mơ phục hưng Châu Phi.

Không bàn thêm nhiều về những vấn đề xung quanh, nhưng tôi thực sự tin rằng:
Sự chia sẻ có thể nối kết nhân loại.

Liệu tôi có là một con người Ubuntu chăng?