Trẻ và già
1 min read

Trẻ và già

Cuối năm, nhìn lại 7 năm trước của đời mình để so sánh giữa “trẻ” và “già”:

  • Trẻ: cứ nghĩ rằng thể hiện bản thân mình là tốt. Già – mới hiểu rằng làm cho những người xung quanh thể hiện được bản thân mình thì tốt hơn.
  • Trẻ: nghĩ rằng nhanh là tốt. Già – ngộ ra rằng hiệu quả quan trọng hơn nhiều.
  • Trẻ: cứ thao thao bất tuyệt để thể hiện cái mình biết. Già: lắng nghe và chia sẻ để biết nhiều hơn.
  • Trẻ: sống hết mình. Già: sống đúng với mình vì biết mình … gần hết sống.
  • Trẻ: nghĩ rằng mình biết nhiều hơn người khác là giỏi. Già: giỏi là phải biết cách kết hợp những người biết nhiều và làm cho những người biết nhiều biết nhiều hơn nữa.