Tôi yêu em đến nay chừng có thể
1 min read

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Trước giờ chỉ biết bài thơ này của Puskin qua bản dịch tiếng Việt. Hôm nay mới tìm được một version tiếng Anh.

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Tôi yêu em đến nay chừng có thể.

Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;

Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,

Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.

***

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

Version tiếng Anh:

I loved you, and I probably still do,

And for a while the feeling may remain

But let my love no longer trouble you,

I do not wish to cause you any pain.

I loved you and the hopelessness I knew,

The jealousy, the shyness though in vain

Made up a love so tender and so true

As may God grant you to be loved again