SHL
1 min read

SHL

SHL – châm ngôn tôi áp dụng vào cuộc sống thường nhật có đôi lúc không chạy ra kết quả tôi mong đợi. Cũng đơn giản, cuộc sống hiện đại là một cuộc đấu tranh. Giờ càng hiểu ra rằng: càng mở lòng thì càng dễ bị tổn thương và chịu sự tấn công từ nhiều phía.

Hóa ra sống hết lòng vì ai đó, sống hết lòng vì một lý tưởng nào đó không đơn giản. Ai dám bảo: tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến! Hài!