Relax với lập trình viên
1 min read

Relax với lập trình viên

Làm sao để sếp tức điên

Tại sao lập trình viên ko chịu refactor code?