Quen
1 min read

Quen

Quen một quán ngon, ăn hoài không biết ngán
Quen một nụ cười, cứ ngơ ngẩn không thôi
Quen một con đường, cứ đi đến mòn gót
Quen một vết thương nên đau trọn cuộc đời.

31-03-2010