Những câu hỏi trong một khóa đào tạo leadership
5 min read

Những câu hỏi trong một khóa đào tạo leadership

Công ty cho mình học một khóa đào tạo về leadership – management. Dưới đây là một số câu hỏi/ câu trả lời nghĩ ra trong đầu sau 2 buổi học đầu tiên. Có thể câu trả lời sẽ không giống với những gì tôi đã học. Tuy nhiên, đó là những gì tôi đã chiêm nghiệm.
Có một số câu hỏi tôi không muốn trả lời – tôi mong đợi ý kiến phản hồi của các bạn.

Leadership

1/ Sự khác nhau giữa quản lý (management), quản lý dự án (project management), quản lý dự án phần mềm (software project management) là gì?
Trả lời:
a. Quản lý là một hoạt động bao gồm 4 chức năng: leading (lãnh đạo), controlling (điều khiển), tracking (theo dõi) và planning (lên kế hoạch)
b. Quản lý dự án là việc áp dụng 4 chức năng này vào những dự án cụ thể
c. Quản lý dự án phần mềm: giống với quản lý dự án nhưng dành cho đặc thù của lĩnh vực phần mềm

2/ Sự khác nhau giữa leading và management:
Trả lời:
Có 2 quan điểm chủ yếu:
Quan điểm 1 (theo kiến thức từ khóa học):
+ Management là việc quản lý con người nói chung. leading là thiên về quản lý NHÓM.
+ Leading hiểu theo nghĩa tiếng Việt là lãnh đạo – sẽ bao hàm việc định hướng – vạch ra chiến lược – điều khiển – kiểm soát một nhóm để đạt được mục tiêu chung. Management chỉ vạch ra mission và goal ở mức tổng thể – không bao hàm việc định hướng/ điều khiển nhóm để đạt được mục tiêu ở mức hiện thực chi tiết.
Quan điểm 2 (quan điểm từ bản thân và một số kiến thức trước đây):
+ Leading là một trong những chức năng của management.
+ Một người làm management thực ra luôn luôn thực hiện 4 chức năng: leading, controlling, tracking và planning. Tuy nhiên việc phân bổ trọng số cho 4 chức năng này sẽ khác nhau tùy vào vị trí của cấp quản lý.
+ Có 3 cấp quản lý chính: quản lý cấp thấp (thiên về controlling + tracking + leading), quản lý cấp điều hành ( thiên về leading), và quản lý cấp cao (thiên về planning).
3/ Dự án phần mềm có gì đặc thù so với những loại dự án khác? Quản lý dự án phần mềm khác gì so với quản lý dự án?
Trả lời:
Dự án phần mềm là loại dự án đặc thù gồm các đặc điểm:
+ Là kết tinh bởi chất xám và sự hợp tác giữa nhiều con người trong một nhóm. Do đó việc quản lý dự án phần mềm có xu hướng thiên về con người.
+ Việc đánh giá sự đóng góp của con người trong dự án phần mềm không có một độ đo cụ thể và chính xác so với những loại dự án khác.
+ Việc gia tăng số lượng người trong một nhóm sản xuất không tỉ lệ thuận với việc thúc đẩy tiến độ dự án. Do đó trong quản lý dự án phần mềm không thể áp dụng nguyên tắc dùng số đông để đẩy nhanh tiến độ.
+ Việc lãnh đạo một nhóm sản xuất phần mềm không chỉ đơn thuần là việc đưa ra phương hướng và bắt người khác đi theo như những loại dự án khác. Nó đòi hỏi việc truyền cảm hứng và tạo sự đồng thuận cho nhóm để bám sát và hoàn thành mục tiêu.
+ Quản lý dự án phần mềm đòi hỏi người quản lý phải có kiến thức tốt về phần mềm để đưa ra những quyết định, kế hoạch hợp lý.
Câu hỏi bổ sung: liệu một người đã từng làm tốt vị trí quản lý dự án nhưng ít kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm có thể quản lý tốt một dự án phần mềm?
Trả lời: đợi ý kiến phản hồi

4/ Chọn ra những tính cách và kĩ năng quan trọng nhất của một người lãnh đạo giỏi?
Trả lời

Tôi không muốn lặp lại những điều đã học trong lớp – vì đây là một câu hỏi đã có câu trả lời trong buổi thảo luận. Tuy nhiên quan điểm của tôi là việc lựa chọn này tùy thuộc vào phong cách lãnh đạo phù hợp.
Mỗi người có thể lựa chọn cho mình một phong cách lãnh đạo khác nhau. Với mỗi phong cách sẽ có một tập những tính cách và kĩ năng cần trau dồi khác nhau.

Ở những hoàn cảnh/ môi trường/ tập thể con người cụ thể phải có một phong cách lãnh đạo khác nhau vì để lãnh đạo hiệu quả thì không thể áp dụng cùng một phong cách cho mọi hoàn cảnh.

5/ Đỉnh cao của nghệ thuật quản lý là gì?
Trả lời:
Quan điểm 1 (từ một người bạn): đỉnh cao của nghệ thuật quản lý là quản lý mà người được quản lý không có cảm giác đang bị quản lý.
Quan điểm 2 (quan điểm của tôi): đỉnh cao của nghệ thuật quản lý là định hướng và tạo ra những con người có thể tự quản lý chính mình và làm tốt những gì mình cần làm trong tổ chức.

Quan điểm n: đợi phản hồi của mọi người.