Linh vật cho các phiên bản Ubuntu
1 min read

Linh vật cho các phiên bản Ubuntu

Version 4.10: Warty Warthog

Version 5.04: Hoary Hedgehog

Version 5.10: Breezy Badger

Version 6.06: Dapper Drake