Không đề
1 min read

Không đề

Hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi (vì phải install Mac OS và Ubuntu trên máy) nên quan sát một chút không khí làm việc của anh em xung quanh. Thấy một số bạn senior đang ngồi chơi game trong giờ làm việc. Chợt thấy buốn vô cùng. Tôi không trách các bạn, nhưng tôi tự đặt cho mình 3 câu hỏi:
1. Có phải các bạn đang chán công việc hiện tại? Điều gì làm cho các bạn cảm thấy chán? Liệu có ai hiểu được sự chán nản đó và chia sẻ với các bạn không?
2. Có phải các bạn không ý thức được việc mình đang làm ảnh hưởng đến bầu không khí văn hóa của công ty? là những vị trí ở cấp độ senior, nếu không thể kiểm soát được chính mình thì bạn không thể lead được người khác. Tôi mong các bạn không làm thế trong giờ làm việc nữa.
3. Phải chăng có một lỗ hỗng trong cơ chế xét duyệt promotion của công ty? nếu có, nó nằm ở đâu?

Chợt nhớ đến câu thơ của Vũ Đình Liên:
Những người muôn năm cũ.
Hồn ở đâu bây giờ?

… Than ôi, phải chăng những người tâm huyết ngày càng ít đi?