Highlight syntax với blogger
1 min read

Highlight syntax với blogger

Là dân software, việc post bài trên blog có kèm theo những đoạn mã nguồn được highlight syntax là một nhu cầu rất thường gặp.

SyntaxHighligher là một thư viện javascript mã nguồn mở để hỗ trợ bạn làm việc này khá dễ dàng.
Bạn có thể vào link dưới đây để đọc thêm chi tiết

Trang chủ wiki của Syntax Highligher

Nếu bạn ko có host riêng thì có thể đọc bài viết này để setup trên blog của blogger hoặc các blog platform khác.

Cài đặt SyntaxHightlighter trên blogger

Dưới đây là đoạn code được highlight syntax demo sau khi setup.
Đoạn code này demo cho ý tưởng của một người bạn. Just funny!

bool stillAlive = true;
object knowledge = null;
object experience = null;
object idea = null;

double money = 0;
while(stillAlive && money < ONE_MILLION_DOLLAR) {
idea = Thinking();
knowledge = Research();
double moneyFromWorking = 0;
experience = Working(out moneyFromWorking);
money += moneyFromWorking;
IList investors = FindInvestors(idea);
money += Invest(idea, knowledge, experience, investors, money);
}