Hãy cho tôi một xô nước ...
1 min read

Hãy cho tôi một xô nước ...

Hãy cho tôi một xô nước
Để dập tắt những đam mê …
đang rừng rực cháy trong lòng
Nhưng trước khi tắt
hãy cho tôi một ngọn gió
Để thổi bùng lên ánh lửa.

Tôi muốn cháy hết mình
… đến lúc rạng đông.