Chết
1 min read

Chết

Sáng nay chat với Thanh, cô bạn cũ hồi phổ thông. Nghe tin mấy đứa bạn học cùng khóa lớp 12 vừa qua đời. Bỗng dưng giật mình: phải chăng con người ta có số. Tự nhiên nghĩ loáng thoáng lại bài viết về 1 anh chàng IT vừa chết ở eTown, đâm ra nghĩ vu vơ.

Ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Cuộc sống vô thường như cái lẽ tự nhiên của nó.
Bạn tôi ơi, rũ bỏ hết chấp nê đi. Dẫu sao ta cũng chỉ có một kiếp đời để sống cho trọn vẹn. Cố sống sao cho đừng thẹn với lòng.