ASP.NET MVC + kiến trúc plugin
1 min read

ASP.NET MVC + kiến trúc plugin

Trước đây, tôi xây dựng một CMS framework trên ASP.NET lấy ý tưởng từ Joomla. Tôi đã sửa đổi một vài điểm yếu của kiến trúc trong Joomla từ cơ chế phân quyền, cơ chế đóng gói component, … Vì không có nhiều thời gian nên tôi chưa phát triển hoàn chỉnh framework này. Tuy nhiên, điều tôi rất thích trong Joomla là kiến trúc plugin. Gần đây, khi ASP.NET MVC xuất hiện, câu hỏi đầu tiên trong đầu tôi là: làm sao để có thể phát triển kiến trúc plugin với ASP.NET MVC.

Thực ra vấn đề khó khăn để triển khai kiến trúc plugin cho ASP.NET MVC là: làm sao để đóng gói tất cả Model, View, Controller của một component vào một dll. Nếu giải quyết được bài toán này thì phần còn lại chỉ là tạo ra một cơ chế để load component dll và chạy plugin lúc runtime (vấn đề này thì quá đơn giản).

Vì ko có nhiều thời gian, nên chưa kịp đi tìm câu trả lời. Hôm qua, đọc một article liên quan đến vấn đề này. Đây chính là câu trả lời cho bài toán tôi đặt ra.

http://www.wynia.org/wordpress/2008/12/05/aspnet-mvc-plugins/

Tuyệt vời.
Thanks J Wynia vì đã chia sẻ bài viết này.