5 câu hỏi tại sao
1 min read

5 câu hỏi tại sao

Ono Taichi, thường chỉ đạo nhân viên cần phải đến hiện trường và lặp đi lặp lại 5 lần câu hỏi “tại sao” để tìm ra bản chất của vấn đề.
Chẳng hạn cấp dưới của bạn là anh A hôm nay nghỉ việc không xin phép.
1. Tại sao anh ta lại nghỉ không xin phép?
Vì hôm qua bạn đã nổi cơn thịnh nộ với anh ta.
2. Tại sao bạn nổi cơn thịnh nộ?
Vì thái độ làm việc của anh ta không tốt.
3. Tại sao thái độ làm việc của anh ta không tốt?
Vì hôm trước anh ta uống rượu đến tận khuya.
4. Tại sao anh ta uống rượu đến tận khuya?
Vì anh ta không có một mơ ước nào cho cuộc đời mình.
5. Tại sao anh ta không mơ ước?
Vì bầu không khí xơ cứng trong công ty làm mọi người không thể mơ ước về tương lai.

Rốt cuộc bản chất của vấn đề không phải ở chỗ nghỉ việc không xin phép mà là ở chỗ công ty bạn đang xơ cứng trong cơ chế hoạt động và không kích thích được nhân viên nuôi lớn những mơ ước của chính họ.

(Trích “Tư duy đột phá – tập quán tư duy của Toyota” – Hibino Shozo)